แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

การเขียน Bat file สำหรับ Run exe

เรื่องมีอยู่ว่า  เครื่อง User  ต้องการ Run  โปรแกรม 2 Program   และใช้เครื่องพิมพ์ 2 ตัว

โดยให้กด ปุ่มพิมพ์ แล้วให้เครื่องพิมพ์ ออก เครื่องที่ต้องการ โดยไม่ต้องมานั่งเลือก เครื่องพิมพ์

วิธีการทำ ดังนี้

เช่น

1. ต้องการ  Run  Program  Express   ให้เขียนคำสั่งดังนี้   ในไฟล์  a1.bat

:: @echo off
:: ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ชื่อ Canon LBP3010 เป็นเครื่อง default
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /y /n “Canon LBP3010”
START N:\ExpressI\ExpressI.exe

2.ต้องการ  Run  Program  Hosxp  ให้เขียนคำสั่งดังนี้   ในไฟล์  a2.bat

:: @echo off
:: ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ชื่อ SnagIt 9 เป็นเครื่อง default
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /y /n “SnagIt 9”
cd “c:\Program Files (x86)\HOSxP”
START HOSMY.exe

 

จากนั้นก็ให้เปลี่ยน shotcut มาเรีกไฟล์ 2 ไฟล์ นี้แทน exe  เท่านี้ท่านก็จะทำตามที่ User ขอได้แล้ว

ลองนำไปใช้งานดูนะครับ

Off 

November 27, 2013 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top