แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

Share Folder ใน WINDOW XP ไม่ให้คนอื่นเห็น

1. Share Folder  ตามปกติ  โดยให้ใส่ $ ต่อท้าย  ดังรูป

windows-hidden-share

 

2.  เรียกใช้งาน  ดังนี้    \\192.168.1.10\c$

 

เท่านี้ คนอื่นก็จะมองไม่เห็น Folder  ที่เรา  Share

Off 

May 14, 2014 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top