แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

ติดตั้ง Firebird บน freebsd

การติดตั้งมักจะเจอปัญหา ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง โดยroot

Please do not build firebird2-server as ‘root’ because this may

cause conflictswith SysV semaphores of running services.

เราสามารถแก้ได้โดยเพิ่ม  make -DPACKAGE_BUILDING เข้าไป

ns1# make -DPACKAGE_BUILDING ; make ; make install

Off 

March 2, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top