แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

การติดตั้ง ntp เพื่อให้อ้างอิงเวลาให้ตรง

การติดตั้ง ntp
=========
# cd /usr/ports/net/ntp
make install

# pico /etc/ntp.conf
server clock2.nectec.or.th

# pico /etc/rc.conf
ntpdate_enable=”YES”

เพิ่ม ใน crontab ให้ทำงานทุกๆ  4 ชม

0 */4 * * * /usr/sbin/ntpdate -u clock.nectec.or.th > /dev/null

จากนั้นให้ reboot ด้วยคำสั่ง
# reboot ครับ

ที่มา www.thaibsd.com

Off 

February 25, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top