แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

July 30th, 2016

วิธีทำ Dropdownlist excel 2010

เนื่องจากได้รับโจทย์ มาดังนี้ 1.Sheet1 Column A  ให้ดึงรหัส จากSheet2  มาเป็น Dropdownlist 2.Sheet1 Column B  ให้ดึงข้อมูลอื่นๆมาแสดงด้วย วิธีทำ 1.ใช้ Data Validation  -> ทำ Dropdown list 2. ใช้ Vlookup ในการดึงข้อมูลอื่นมาแสดง ตามไฟล์แนบ test1 ที่มา : https://ezoffice.wordpress.com/2011/08/04/สร้าง-drop-down-list-ใน-excel-ไม่ยากอย่างท/

Top