แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

update Kernel บน Oracle Linux6.1

update  Kernel  2.6.32-100.34.1  -> 2.6.32-131.0.15.el6

1. ให้เข้าไปที่ # cd /etc/yum.repos.d/
2. ดาวน์โหลด #wget http://public-yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo
3. ใช้คำสั่ง # yum install kernel-devel จะได้ Kernel ดังด้านล่างนี้
======================================================================
Package                               Arch             Version                     Repository                      Size
======================================================================
Installing:
kernel-devel                       x86_64     2.6.32-279.9.1.el6                  ol6_latest                     7.6 M
Transaction Summary
======================================================================
Install 1 Package(s)

4. ตอบ Y เพื่อติดตั้ง
5. เสร็จแล้ว ให้ reboot

Off 

October 13, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top