แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

ติดตั้ง Python simplejson

 
Python simplejson:   Not installed (Needed in collaborative features)
# cd  /usr/ports/devel/py-simplejson
#make install clean
Installed /usr/local/lib/python2.6/site-packages/simplejson-2.1.2-py2.6-freebsd-8.2-RELEASE-i386.egg
===> Registering installation for py26-simplejson-2.1.2
===> Cleaning for py26-setuptools-0.6c11
===> Cleaning for py26-simplejson-2.1.2
# rehash
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart
Off 

April 16, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top