แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

ติดตั้ง exiftool

ติดตั้ง EyeOS  แล้วพบ    exiftool:   Not Instaled (Needed to extract MP3 metadata)
#cd  /usr/ports/graphics/p5-Image-ExifTool
#make install clean
===> Compressing manual pages for p5-Image-ExifTool-8.40
===> Registering installation for p5-Image-ExifTool-8.40
===> Cleaning for p5-Image-ExifTool-8.40
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart
จบ..
Off 

April 16, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top