แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

ติดตั้ง extension php เพิ่มเติม แล้ว error

ถ้ามี error อย่างด้านล่างนี้ ให้ปกิบัติตามคำแนะนำ ที่เค้าแนะนำนะครับ

 

===> Returning to build of php5-extensions-1.1
===> php5-extensions-1.1 depends on file: /usr/local/lib/php/20060613/xmlwriter.so – found
===> php5-extensions-1.1 depends on file: /usr/local/lib/php/20060613/zlib.so – found
===> Generating temporary packing list
===> Checking if lang/php5-extensions already installed
===> php5-extensions-1.1 is already installed
You may wish to “make deinstall” and install this port again
by “make reinstall” to upgrade it properly.
If you really wish to overwrite the old port of lang/php5-extensions
without deleting it first, set the variable “FORCE_PKG_REGISTER”
in your environment or the “make install” command line.
*** Error code 1

 

Stop in /usr/ports/lang/php5-extensions.
*** Error code 1

 

Stop in /usr/ports/lang/php5-extensions.
*** Error code 1

 

Stop in /usr/ports/lang/php5-extensions.

 

ให้ใช้คำสั่งนี้ได้เลยครับ
# make reinstall clean FORCE_PKG_REGISTER=yes

 

อย่างที่เค้าแนะนำ ว่า ถ้าต้องการติดตั้ง extension โดยไม่ต้องลบตัวเก่าให้ใช้คำสั่ง FORCE_PKG_REGISTER เท่านี้ถ้าอยากติดตั้ง extension เพิ่มเติมก็สามารถทำได้งานได้แล้ว อย่าลืม restart apache ด้วยนะครับ

 

ที่มา www.thaibsd.com
Off 

March 15, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top