แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

ติดตั้ง ddclient (Dynamic DNS) บน Freebsd

ทำ forword  port  บน  router  มาเยอะแล้ว  คราวนี้ ลองใช่ ip  จริง ดู มั่ง

#cd /usr/ports/dns/ddclient/
#make install clean
#cd /usr/local/etc/ddclient.conf.sample ddclient.conf

แก้ไขดังนี้

daemon=300 # check every 300 seconds
syslog=yes # log update msgs to syslog
mail=
[email protected] # mail all msgs to root
mail-failure=
[email protected] # mail failed update msgs to root
login=hagarici # default login ที่ใช้สมัคร dyndns
password=123456 # ที่ใช้สมัคร dyndns
server=www.dyndns.org, \
protocol=dyndns2 \
hagarici.mine.nu
use=if,                     if=xl0              # via interfaces (ip  ที่ต่อเน็ต)

 

จากนั้นsave ครับ

#สั่งให้ddclient   ทำงาน
#ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noquiet

จากนั้นเพิ่มลงใน  crontab
#pico /etc/crontab
ผมใส่ไปที่ ให้ update ทุกชั่วโมงต่อจากบรรทัดนี้
0 * * * * root /usr/local/sbin/ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noquiet retry

 

จบ…

Off 

February 25, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top