แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

March 18th, 2012

การใช้งาน scp คำสั่งก๊อปไฟล์ผ่าน

คำสั่ง scp เป็นคำสั่งก๊อปไฟล์ที่เราต้องการจาก Server หนึ่งมายัง Server ของเรา ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 1.  # scp [email protected] :/backup/back.tar.gz   /backup/ จากตัวอย่างเป็นการ copy ไฟล์ back.tar.gzจาก Server 192.168.1.4 มายังไดเรกทอรี /backup 2.  #scp backup.tar.gz [email protected]:/backup/ จากตัวอย่างเป็นการ copy ไฟล์ back.tar.gz  ไปไว้ที่ Server 192.168.1.4 ไดเรกทอรี /backup    

Off 
Top