แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

March 15th, 2012

ติดตั้ง extension php เพิ่มเติม แล้ว error

ถ้ามี error อย่างด้านล่างนี้ ให้ปกิบัติตามคำแนะนำ ที่เค้าแนะนำนะครับ   ===> Returning to build of php5-extensions-1.1 ===> php5-extensions-1.1 depends on file: /usr/local/lib/php/20060613/xmlwriter.so – found ===> php5-extensions-1.1 depends on file: /usr/local/lib/php/20060613/zlib.so – found ===> Generating temporary packing list ===> Checking if lang/php5-extensions already installed ===> php5-extensions-1.1 is already installed You may wish to “make deinstall” and install this port again …Continue reading

Off 

การติดตั้ง PostgreSQL ผ่าน Ports บน freebsd8.2

#cd /usr/ports/databases/postgresql91-server #make #make install Add this line to /etc/rc.conf: postgresql_enable=”YES” Next, initialize a PostgreSQL database cluster: #/usr/local/etc/rc.d/postgresql initdb Now add this line to /usr/local/pgsql/data/postgresql.conf: listen_addresses = ‘*’ Thirdly, add this line to /usr/local/pgsql/data/pg_hba.conf: host    all         all         192.168.1.0/24        trust Reboot. Now let’s create …Continue reading

Off 
Top