แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

February 15th, 2012

unzip file ที่มีขนาด ใหญ่หลาย ๆ G

วันนี้ได้ลอง Unzip  ไฟล์ DB  ขนาดใหญ่  4G  บน Centos เจอปัญหาดังนี้ [email protected] # tar -xvf mon.tar.gz tar: This does not look like a tar archive tar: Skipping to next header tar: Archive contains obsolescent base-64 headers tar: Error exit delayed from previous errors ลองหาวิธี ก็เจอ ในเว็ปๆหนึงดังนี้ ให้ คลาย zip  ออกมาเป็น .tar  ก่อน     #gzip -d mon.tar.gz จากนั้นให้ tar  …Continue reading

Off 
Top