แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

วิธีตรวจสอบ Lancard บน Ubuntu

วิธีดูว่า server เรา มี eth อะไรบ้าง

[email protected]# ifconfig -a | grep eth
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:4B:4D:6D:67
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:E2:41:F0:D6

หรือ  อยากรู้ว่า lan ใบไหน Up  อยู่ บ้างให้ใช้คำสั่งดังนี้

[email protected]:/etc/network# ifconfig -s
Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0 1500 0 5395 0 0 0 2776 0 0 0 BMRU
eth2 1500 0 460 0 0 0 60 0 0 0 BMRU
lo 16436 0 21041 0 0 0 21041 0 0 0 LRU

 

Off 

January 28, 2014 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top