แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

update select

update table1  ให้ค่าเท่ากับ table2   where รหัส เท่ากัน

update tb1 set a2=(select as1 from tb3 where tb1.a1=tb3.b1 )

Off 

December 16, 2013 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top