แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

คำสั่งค้นหา ไฟล์ขนาดใหญ่ ใน linux

#find /var/lib/mysql -type f -size +1G | xargs ls -lh  (หาไฟล์ที่มีขนาด มากกว่า 1GB)

ถ้าต้องการดู ขนาดไฟล์ ก็ใช้

#find /var/lib/mysql -type f -size +1G | xargs du -lh

Off 

November 15, 2013 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top