แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

การตรวจสอบว่า มีไฟล์ไดบ้างที่ เขียนลงใน server เราวันนี้

1.  สร้างไฟล์ logx ดังนี้  
#touch --date "2013-11-03" /tmp/logx  (เป็นการกำหนดค่าวันที่ๆเราต้องการ)  
#find /var/www/html -newer /tmp/logx (ค้นหาไฟล์ที่ถูกสร้างในวันข้างบน)
#find  /var/www/hmtl -daystart -ctime 10 -print
2. จะได้ดังรูป 
3-11-2556 19-14-183.ลองนำไปใช้ดูครับ  กรณีมีผู้ไม่ประสงค์ดี เข้ามาเยือน Server ท่าน  จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง
Off 

November 3, 2013 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top