แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

PrestaShop กับการแสดงสินค้าหน้าหลัก

การแสดงสินค้าหน้าหลักของ  PrestaShop    จะ default  ไว้ 10 รายการ

ถ้าเราอยากให้แสดงมากกว่า10  ต้องไปแก้ไขไฟล์ homefeatured.tpl  ที่  Folder /modules/homefeatured

ค้นหาบรรทัด

$products = $category->getProducts(intval($params[‘cookie’]->id_lang), 1, ($nb ? $nb : 10));

ถ้าต้องการให้แสดง 30 รายการให้แก้ไขดังนี้

$products = $category->getProducts(intval($params[‘cookie’]->id_lang), 1, ($nb ? $nb : 30));

Off 

July 21, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top