แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

up kohana 3.2 ขึ้น host แล้ว Error Session_Exception [ 1 ]: Error reading session data

วันนี้งานมะค่อเยอะ  เลยมีโอกาส ลง freebsd8.2  แล้ว ก็ลอง up kohana 3.2 ขึ้นไปทดสอบ  ปรากกฏว่า เข้าเว็ปแล้ว ฟ้อง Error Session_Exception [ 1 ]: Error reading session data

แก้ไขโดย ให้ไปแก้ไฟล์  php.ini

กำหนด   session.auto_start = 0

เสร็จแล้วก็    restart  apache  ครับ

 

Off 

March 8, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top