แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

การ Add Route บน Freebsd

ปัญหาที่ผม เจอ ก็คือว่า ลูกค้า มี สาขาอยู่ 6 สาขา  ใช้งานผ่าน VLL และผมก็อยากให้ Server ของผมสามารถต่อเน็ตได้ด้วย  แต่ติดที่ว่า
Gateway  ต้องออก ไปที่ Router  VLL

สมมติว่า   Server IP  192.168.1.1
            Router VLL  192.168.1.2
            Router Internet  192.168.1.4

เอาละซิ จะทำไงล่ะ เข้าเน็ตได้  แต่สาขา ใช้งานโปรแกรม ไม่ได้  ใช้งานสาขาใด้ เวลามีปัญหา  ผมขี้เกียจ ขับรถมา ประจวบฯ <–> กทม   ก็ใช้เวลา2 ชม กว่าๆ

หาใน Google  ก็พบแนวทางแก้ไข  เค้าบอกว่าให้ Add route 
ดังนี้   route add -net 192.168.1.0/24 192.168.1.2
                             ต้นทาง  /  ปลายทาง 

อ้าว  ! 192.168.1.0/24  อันนี้ เป็น ไอพีภายใน นี่น่า  
อืม…  ลองเปลี่ยน ดู จะได้ไหมหนอ ?

route add -net 192.168.2.0/24 192.168.1.2
                         ปลายทาง  /     ต้นทาง 
                          (สาขา)  / (สำนักงานใหญ่)

เพิ่มลงใน  rc.local  ดังนี้
###  Route IP Client
route add -net 192.168.2.0/24 192.168.1.2
route add -net 192.168.3.0/24 192.168.1.2
route add -net 192.168.4.0/24 192.168.1.2
route add -net 192.168.5.0/24 192.168.1.2
route add -net 192.168.6.0/24 192.168.1.2
route add -net 192.168.7.0/24 192.168.1.2
จากนั้นลอง Reboot ดูละกัน
ปรากฏว่าได้ผล จริงๆๆ ด้วย…..

จากนั้นลอง ดูว่า  เอ้ที่เรา add ไป ใช้ได้จริงใหม

server# netstat -lrn
Routing tables

Internet:
Destination        Gateway            Flags    Refs      Use    Mtu    Netif Expire
default            192.168.1.4        UGS         0     2010   1500     bge0
127.0.0.1          127.0.0.1          UH          0        0  16384      lo0
192.168.1.0/24     link#1             UC          0        0   1500     bge0
192.168.1.1        00:21:9b:fa:65:ca  UHLW        1       22  16384      lo0
192.168.1.2        00:01:38:32:47:60  UHLW        7        0   1500     bge0    504
192.168.1.4        00:13:49:bc:b8:e8  UHLW        2        0   1500     bge0    523
192.168.1.5        00:03:47:31:46:b3  UHLW        1      584   1500     bge0    473
192.168.1.255      ff:ff:ff:ff:ff:ff  UHLWb       1       44   1500     bge0
192.168.2.0/24     192.168.1.2        UGS         0        0   1500     bge0
192.168.3.0/24     192.168.1.2        UGS         0        1   1500     bge0
192.168.4.0/24     192.168.1.2        UGS         0        0   1500     bge0
192.168.5.0/24     192.168.1.2        UGS         0        0   1500     bge0
192.168.6.0/24     192.168.1.2        UGS         0        0   1500     bge0
192.168.7.0/24     192.168.1.2        UGS         0        0   1500     bge0


จบ..

Off 

February 25, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top