แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

ถ้าต้องการทราบว่ามีใครเข้ามาเปิดฐานข้อมูล MySQL

Mysql ของเราอยู่บ้าง มี Process ID อะไร และกำลังทำอะไร กับฐานข้อมูลนั้นอยู่ สามารถตรวจดูได้ด้วยคำสั่

#mysqladmin processlis

Off 

February 25, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top