แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

shell scripts กับ CDRom on FreeBSD

เริ่มด้วยการสร้างไฟล์ cdread ใน /usr/local/bin ดังนี้
# cd /usr/local/bin
server# pico cdread
เขียนบรรทัดด้านล่างนี้ลงไปในไฟล์นะ
#!/bin/sh
mount_cd9660 /dev/acd0 /mnt/cdrom/

แล้วทำการบันทึกไฟล์
server# chmod 755 cdread
server# rehash
ลองเรียกใช้งานดูครับ

server#cdread

เริ่มจากการสร้างไฟล์ เปิด
server# pico /usr/local/bin/eject
เขียนโปรแกรมลงไปดังนี้
#!/bin/sh
umount /cdrom
cdcontrol -f /dev/acd0 eject

บันทึกไฟล์นี้แล้วออก
server# chmod 755 eject
server# rehash

 

เรียกใช้งานดูครับ

server#eject

อ่ะแนะ  เปิดออกด้วย

ที่มา::www.thaibsd.com

Off 

February 25, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top