แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

January 28th, 2014

วิธีตรวจสอบ Lancard บน Ubuntu

วิธีดูว่า server เรา มี eth อะไรบ้าง [email protected]# ifconfig -a | grep eth eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:4B:4D:6D:67 eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:E2:41:F0:D6 หรือ  อยากรู้ว่า lan ใบไหน Up  อยู่ บ้างให้ใช้คำสั่งดังนี้ [email protected]:/etc/network# ifconfig -s Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg eth0 1500 0 5395 0 0 0 2776 0 0 0 …Continue reading

Off 
Top