แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

October 13th, 2012

update Kernel บน Oracle Linux6.1

update  Kernel  2.6.32-100.34.1  -> 2.6.32-131.0.15.el6 1. ให้เข้าไปที่ # cd /etc/yum.repos.d/ 2. ดาวน์โหลด #wget http://public-yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo 3. ใช้คำสั่ง # yum install kernel-devel จะได้ Kernel ดังด้านล่างนี้ ====================================================================== Package                               Arch             Version               …Continue reading

Off 

คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเครือข่าย

Nbtstat เป็นคำสั่งที่ตรวจสอบชื่อ NetBIOS ตัวอย่างการใช้งาน Nbtstat –R เป็นการโหลดไฟล์ LMHOSTS ที่อยู่ใน \System32\Drivers\etc ใน #PRE เข้าในแคช Nbtstat –n ตรวจสอบชื่อที่ติดต่อ Nbtstat –s ตรวจสอบการติดต่อ Nbtstat –r ตรวจสอบชื่อที่แก้ และสถิติที่ติดต่อ Nbtstat –c ตรวจสอบรายชื่อในแคช Ping เป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบเครื่องที่ติดต่อมีพารามิเตอร์ดังนี้ -t เป็นการ Ping แบบต่อเนื่อง -a เป้นการแก้ปัญหาหมายเลขกับชื่อโฮสต์ -n กำหนดจำนวนในการตอบกลับ -l กำหนดขนาดของข้อมูลที่ติดต่อ -f ไม่แตกข้อมูลเวลาติดต่อ -I ttl กำหนดอายุ โดยทั่วไปของ Microsoft กำหนดเป็น 128 msec -v tos กำหนดชนิดของบริการ -r count กำหนดจำนวนการโดดเวลาติดต่อข้าม Router …Continue reading

Off 
Top