แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

July 21st, 2012

PrestaShop กับการแสดงสินค้าหน้าหลัก

การแสดงสินค้าหน้าหลักของ  PrestaShop    จะ default  ไว้ 10 รายการ ถ้าเราอยากให้แสดงมากกว่า10  ต้องไปแก้ไขไฟล์ homefeatured.tpl  ที่  Folder /modules/homefeatured ค้นหาบรรทัด $products = $category->getProducts(intval($params[‘cookie’]->id_lang), 1, ($nb ? $nb : 10)); ถ้าต้องการให้แสดง 30 รายการให้แก้ไขดังนี้ $products = $category->getProducts(intval($params[‘cookie’]->id_lang), 1, ($nb ? $nb : 30));

Off 
Top