แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

July 4th, 2012

Connect Mysql บางครั้งจะช้ามาก ๆ

เคยเจอไหมครับว่า  web server กับ DB server อยู่คนละโฮสกัน เวลา connect บางครั้งจะช้ามาก เพิ่ม skip-name-resolve ที่ไฟล์ my.cnf  หรือ my.in ใน DB Server ใน [mysqld] หรือ [mysqld-nt] แล้ว Restart ใหม่อีกรอบครับ

Off 
Top